Om Northdetail.com

Før du tar opp lån er det spesielt tre punkter du burde være oppmerksom på.

  • Hvilke krav har bankene til søkeren?
  • Hvordan fastsetter bankene rentetilbudet du mottar når du søker?
  • Hvor kapabel er du til å betjene lånet du tar opp?

Når det gjelder kravene fra bankene, varierer dette veldig i forhold til hvilken type lån du søker om. For å få et huslån må du ha minimum 15% egenkapital, i tillegg til at banken tar sikring i boligen du låner til. Det samme prinsippet gjelder for lån til bil, båt, hytte og lignende, avhengig av lånesum. Skal du låne til forbruk (forbrukslån eller brukskreditt) kreves det vanligvis ingen sikkerhet, og kravene til låntaker er lavere.

Rentebetingelser varierer også veldig i forhold til type lån og hvilken bank du søker hos. Et sikret lån er alltid rimeligere enn usikrede lån. Bankene vurderer også i forhold til din kredittscore. Kunnskap om dette gir deg spillerom til å selv påvirke hva dine renter blir.

Hvor mye gjeld du tåler er kanskje det viktigste området vår blogg fokuserer på. Herunder er det en rekke problemstillinger som dessverre mange ender opp i, for eksempel hva som skjer dersom låntakeren ikke klarer å betale avdragene på lånene sine. Et tema som er meget relevant her er refinansiering og andre grep for å redusere kostnadene på problematisk gjeld.

Formålet med bloggen er at den skal være en nyttig guide i forhold til denne type spørsmål.